Kern Lærkholm Petersen er aktiv investor med ansvarsområderne dokumentation, EU-forordninger og godkendelser i forbindelse med ATEX- og ISO-certificering. 

Johnny Buckwald Holte er teknisk chef med ansvarsområderne udvikling, software programmering, implimentering af ISO-certificering. 

Arne Bagnkop Christensen